Afdelinger

Vi skaber trygge børn og forældre.

Vi laver aktiviteter, der styrker fællesskabet og hjælper børnene med at skabe relationer til hinanden, mens vi samtidig tilgodeser deres forskelligheder. Vores vigtigste opgave er at udvise omsorg for det enkelte barn og samtidig give børnene forståelse for de sociale spilleregler. Vi er inddelt i tre afdelinger, vuggestue/børnehave, fritidshjem og pigeklub Vuggestue, børnehave og fritidshjem åbner kl. 7.00 og lukker kl. 17.00. Pigeklubben åbner kl. 14.00 og lukker kl. 18.00

Vuggestue
Vi starter dagen med morgenmad kl.7.00-8.00. Vi spiser frokost ca. kl. 11.00 og derefter er det sovetid for de fleste. Kl. 14.00-15.00 spiser vi et eftermiddagsmåltid og kl. 16.00 går vi i børnehaven. Vores måltider bliver lavet i eget køkken med vægt på økologi og alsidig kost. Barnets bleer og skiftetøj medbringes i institutionen..

 

Udflytterbørnehave
Børnehaven har en udflytterdel, som ligger i naturskønne omgivelser i Kirke Hvalsø. De to børnegrupper er på skift deroppe 14 dage af gangen. I Udflytterdelen, er der et naturligt fokus på økologi, udendørsliv.  Bl.a. supplerer vi køkkenet med produktion fra børnenes egen nyttehave. Vi ser kombinationen af kulturen i byen og naturen i udflytterdelen, som en fantastisk mulighed for at skabe et trygt, varieret og lærerigt børnemiljø.

Se virtuel rundtur

Børnehaven i byen
Vi starter dagen med morgenmad kl. 7.00-8.00. Kl. 9.30 holder vi morgensamling og ca. kl. 12.00 spiser vi frokost. Kl.13.30 holder vi stilletid, der er en stund, hvor vi slapper af, lytter til historier eller musik. Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmåltid. Vores måltider bliver lavet i eget køkken med vægt på økologi og alsidig kost.

Førskolebørn i børnehaven
Førskolebørnenes gruppe er dannet på tværs af de to grupper. Vi starter med førskolegruppen i september, hvor vi de sidste to år har været så heldige at blive inviteret til at lave teater med 0 klasserne på Blågårdsskole. Det er en uge, hvor vi øver på et stykke, sammen med en professionel børneteaterinstruktør. Det sluttes af med en aften forestilling for forældrene. Under forløbet spiser vi med 0 klasserne på skolen i deres klasseværelser og holder frikvarter sammen.

Nogle gange vil førskolegruppen lave aktiviteter i deres egen gruppe og andre gange på tværs af grupperne.
Der bliver arbejdet med aktiviteter, der forbereder børnene på skolestart. Der bliver bl.a. arbejdet med tal og bogstaver, vi tager på juletur og tager på fælles ture til forskellige museums. Vi slutter førskolegruppen af med en fælles overnatning i Nørreskovhus.

Børnehaven i Nørreskovhus
Vi starter dagen med morgenmad kl. 7.00-8.00. Kl 8.30 præcis kører bussen til Nørreskovhus. Vi bruger tiden i bussen på at holde morgensamling, synge og hører historier. Kl. ca. 12.00 spiser vi frokost kl. 15.00 kører bussen hjem igen, på vejen hjem hører vi historier på lydbånd og kl. 16.00 er vi tilbage i byen. I Nørreskovhus har vi vores egen køkkendame, der tilbereder kosten med vægt på økologi og alsidighed.

Når vi kører på landet, kører vi til Kirke Hvalsø. Vi har et nedlagt husmandssted (Nørreskovhus) med en skøn naturgrund/legeplads med højt til himlen.
Her følger vi årstidernes gang og har en stor køkkenhave, der supplerer vores køkkendames grøntsags forbrug. Vi studerer dyrelivet, regneorme, insekter, holder sneglevædeløb, laver mudderkager og spiser masser af æbler fra de mange æbletræer på grunden. Disse æbler er grundlaget for vores årlige æblehappening i efteråret. Vi mener at børnene får styrket deres sanser og for en større forståelse og respekt for vores natur ved at føle på og tale om det de oplever.
Vi har et stort hus med mange rum, som vi har opdelt i funktioner; værksted, legekøkken, tegneplads, hyggekrog, dukker, lego, læseplads, discokugle/spejl og meget mere.
Vi nyder den store plads vi har i Nørreskov hus, da det giver rum til fordybelse i legen. Vi har valgt at indrette os anderledes på landet end i byen da vi har andre muligheder for at bruge udendørs arealet, til blandt andet bål og aktiv deltagelse i køkkenet.

Fritidshjem
Vi starter dagen med morgenmad kl. 7.00. Kl. 7.50 bliver børnene fulgt i skole. Fra 9.00-12.00 er fritidshjemmet lukket, medmindre der er lukkedage på skolen, ferie osv. Mellem kl. 12.45 og kl. 14.30 bliver børnene fra 0. og 1. klasse hentet. Om eftermiddagen holder vi café med et eftermiddagsmåltid tilberedt af vores egen køkkendame med vægt på økologi og alsidighed.

Førskolebørn i fritidshjemmet
I fritidshjemmet modtager vi førskolebørn 1. april. Her fortsætter vi det skoleforberedende arbejde, hvor vi kører strukturerede forløb med fokuseret læring om formiddagen kombineret med et mere valgfrit læringsmiljø om eftermiddagen. Førskolebørnene på fritidshjemmet har fået deres eget højbed på legepladsen, her dyrker de deres egne grønsager. Børnene starter med at forspire fx bønner, salat og kartofler. Derefter bliver der plantet ud i vores højbed på legepladsen. Børnene er med til at luge og vande. Det kan være en lang ventetid, men til sidst kan der høstes og laves mad til deres kammerater.

Fritidshjemmets traditioner
Fritidshjemmet har 3 større projektperioder
Fra januar og frem til vinterferien skriver og øver 2. og 3. klasserne et teaterstykke, som fremvises for alle børn og forældre.

I maj laver vi et projekt omkring bevægelse og sundhed for hele huset og i november forvandler vi fritidshjemmet til et stort kreativt værksted, hvor alle børn, maler, syr, saver, hamrer og viser det hele frem ved en fernisering til slut i projektet.

I løbet af året deltager vi i tværinstitutionelle turneringer i hockey og fodbold for både piger og drenge

I marts måned har vi overnatninger, hvor børnene får chancen for at sove en enkelt nat på fritidshjemmet, sammen med deres kammerater.

Vi afholder forældremøde i foråret. Her vil der være mulighed for at tale med de voksne på fritidshjemmet, om hvad der rører sig i grupperne.

r

Pigeklub
Pigeklubben har til huse i Egegade 8, kælderen. Her har vi skabt et klub lignende tilbud for piger i alderen ca. 14 -18 år, fra hele verden, som vil være sammen på indre Nørrebro. I pigeklubben er der kun ansat kvindelige medarbejdere og der kommer ingen drenge eller små søskende. Det er gratis at gå i Pigeklubben, dog betaler man lidt til materialer, visse arrangementer og nogle af turene.

Formålet med Pigeklubben er bl.a. at skabe rammerne for at pigerne kan være sammen med veninder og få en fornemmelse for demokratiforståelse. Pigerne får muligheden for at være sammen om fælles interesser og aktiviteter. Interesserne og aktiviteterne tager udgangspunkt i og hensyn til pigernes kulturbaggrund. Det er via fællesskabet i Pigeklubben, at pigerne får indsigt i rettigheder, pligter og muligheder som samfundsborger.

Vi starter dagen med at mødes over en kop te. Her taler vi om hvordan dagen er gået og hvordan pigerne har det. Efter dette går vi i gang med dagens planlagte aktiviteter. I Pigeklubben er der medbestemmelse, som betyder at pigerne er med til at planlægge og bestemme hvilke aktiviteter vi laver, og bruger penge på.

Af aktiviteter kan nævnes: lektiehjælp, producere egen musik, spille spil, bage, madlavning, fælles spisning, få nogle gode veninder, få en snak med en god voksen, komme med på koloni og weekendturer, komme på opdagelse i Danmark- nogle gange sammen med andre pigeklubber.

Af faste traditioner kan nævnes: de ”gamle” pigers fest (for både nye og tidligere piger), grillfest/ god sommerferie for alle med tilknytning til Pigeklubben, Halloween og Rama/julefrokost, hvor alle kommer med en ret fra deres hjemland.

Vi har en lukket Facebook side, hvor vi jævnligt er i kontakt med nye og gamle piger, samt diverse samarbejdspartnere. Her lægges også beskeder ud om særlige arrangementer ud.

Vores samarbejdspartnere er bl.a. klubfællesskabet, der består af Diamanten, Stjerneklubben, Johannesgårdens klub, Kvisten, Kringlebakken, Lundtoftegades Pigeklub. Der udover samarbejder vi bl.a. med Dia skolen, Guldbergsskolen, Socialforvaltningen Nørrebro – Bispebjerg og U+U vejledere.

Se virtuel rundtur