Bestyrelse

Børnehuset har en aktiv bestyrelse

Vores institutionsbestyrelse har det overordnede og økonomiske ansvar. Børnehuset er repræsenteret i AskovFondens bestyrelse ved forældrebestyrelsesformanden, som er født medlem.

I forældrebestyrelsen ligger ansvaret for den pædagogiske linje. Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter fordelt på de forskellige afdelinger samt 4 repræsentanter blandt personalet. Ledelsen deltager i alle møderne, med henblik på at facilitere og kvalificere beslutningsprocesserne