Organisation

Vi er en selvejende institution med 13 vuggestuebørn, 44 børnehavebørn, 56 fritidshjembørn og 30 klubpiger

Vi har en ledelsesstruktur, der består at en leder, der har det overordnede ansvar for hele institutionen

Vores leder har desuden pædagogisk og personalemæssigt ansvar i vuggestue, børnehave og fritidshjemsafdelingen. I pigeklubben har vi en daglig leder.
Fritidshjemmet har til huse i Korsgade 60 vuggestuen og børnehaven i Griffenfeldsgade 33, udflytterdelen i Kirke Hvalsø og pigeklubben i Egegade 8.

Børnehuset er en del af et formaliseret netværk for selvejende institutioner. Netværket består, ud over os, af Dosseringens Vuggestue, Betlehems Sogns menighedsbørnehave, udflytterbørnehaven Skjold, og vuggestuen, Den gule prik. Børnehuset varetager netværkskoordinatorfunktionen.

Børnehuset er en del af AskovFonden, hvilket betyder at lederen af Børnehuset indgår i AskovFondens ledergruppe. Derudover har vi i AskovFonden en administration, en kommunikationsafdeling samt et videnscenter, der supporterer driften og udviklingen af alle AskovFondens 8 afdelinger, herunder også Børnehuset.