Vi skaber trygge børn og forældre

I AskovFondens børnehus siger vi hver dag velkommen til 13 vuggestuebørn, 44 børnehavebørn og 56 fritidshjemsbørn.

Hvert eneste barn bliver mødt i øjenhøjde af nærværende voksne, som fokuserer på både fællesskabet og det enkelte barns behov. Vi tror på, at en fokuseret tidlig indsats gør børnene til ressourcestærke mennesker, der bliver i stand til at tage vare på sig selv og bidrage positivt til samfundet.
Særligt fokuserer vi på børnenes sproglige udvikling og arbejder i hver af vores afdelinger på at skabe et miljø, hvor alle mødes på lige vilkår uden sproglige, sociale og kulturelle barrierer.