Afdelinger

Vi laver aktiviteter, der styrker fællesskabet og hjælper børnene med at skabe relationer til hinanden, mens vi samtidig tilgodeser deres forskelligheder. Vores vigtigste opgave er at udvise omsorg for det enkelte barn og samtidig give børnene forståelse for de sociale spilleregler

Vuggestue

Vi starter dagen med morgenmad kl.7.00-8.00. Vi spiser frokost ca. kl. 11.00 og derefter er det sovetid for de fleste. Kl. 14.00-15.00 spiser vi et eftermiddagsmåltid og kl. 16.00 går vi i børnehaven. Vores måltider bliver lavet i eget køkken med vægt på økologi og alsidig kost. Barnets bleer og skiftetøj medbringes i institutionen.

Vuggestue åbner kl. 7.00 og lukker kl. 17.00.

Børnehaven i byen

Vi starter dagen med morgenmad kl. 7.00-8.00. Kl. 9.30 holder vi morgensamling og ca. kl. 12.00 spiser vi frokost. Kl.13.30 holder vi stilletid, der er en stund, hvor vi slapper af, lytter til historier eller musik. Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmåltid. Vores måltider bliver lavet i eget køkken med vægt på økologi og alsidig kost.

 

Udflytterbørnehave

Børnehaven har en udflytterdel, som ligger i naturskønne omgivelser i Kirke Hvalsø. De to børnegrupper er på skift deroppe 14 dage af gangen. I Udflytterdelen, er der et naturligt fokus på økologi, udendørsliv.  Bl.a. supplerer vi køkkenet med produktion fra børnenes egen nyttehave. Vi ser kombinationen af kulturen i byen og naturen i udflytterdelen, som en fantastisk mulighed for at skabe et trygt, varieret og lærerigt børnemiljø.

 

Førskolebørn i børnehaven

Førskolebørnenes gruppe er dannet på tværs af de to grupper. Vi starter med førskolegruppen i september, hvor vi de sidste to år har været så heldige at blive inviteret til at lave teater med 0 klasserne på Blågårdsskole. Det er en uge, hvor vi øver på et stykke, sammen med en professionel børneteaterinstruktør. Det sluttes af med en aften forestilling for forældrene. Under forløbet spiser vi med 0 klasserne på skolen i deres klasseværelser og holder frikvarter sammen.

Nogle gange vil førskolegruppen lave aktiviteter i deres egen gruppe og andre gange på tværs af grupperne.
Der bliver arbejdet med aktiviteter, der forbereder børnene på skolestart. Der bliver bl.a. arbejdet med tal og bogstaver, vi tager på juletur og tager på fælles ture til forskellige museums. Vi slutter førskolegruppen af med en fælles overnatning i Nørreskovhus.

 

Børnehaven i Nørreskovhus

Vi starter dagen med morgenmad kl. 7.00-8.00. Kl 8.30 præcis kører bussen til Nørreskovhus. Vi bruger tiden i bussen på at holde morgensamling, synge og hører historier. Kl. ca. 12.00 spiser vi frokost kl. 15.00 kører bussen hjem igen, på vejen hjem hører vi historier på lydbånd og kl. 16.00 er vi tilbage i byen. I Nørreskovhus har vi vores egen køkkendame, der tilbereder kosten med vægt på økologi og alsidighed.

Når vi kører på landet, kører vi til Kirke Hvalsø. Vi har et nedlagt husmandssted (Nørreskovhus) med en skøn naturgrund/legeplads med højt til himlen.
Her følger vi årstidernes gang og har en stor køkkenhave, der supplerer vores køkkendames grøntsags forbrug. Vi studerer dyrelivet, regneorme, insekter, holder sneglevædeløb, laver mudderkager og spiser masser af æbler fra de mange æbletræer på grunden. Disse æbler er grundlaget for vores årlige æblehappening i efteråret. Vi mener at børnene får styrket deres sanser og for en større forståelse og respekt for vores natur ved at føle på og tale om det de oplever.
Vi har et stort hus med mange rum, som vi har opdelt i funktioner; værksted, legekøkken, tegneplads, hyggekrog, dukker, lego, læseplads, discokugle/spejl og meget mere.
Vi nyder den store plads vi har i Nørreskov hus, da det giver rum til fordybelse i legen. Vi har valgt at indrette os anderledes på landet end i byen da vi har andre muligheder for at bruge udendørs arealet, til blandt andet bål og aktiv deltagelse i køkkenet.

Børnehaven åbner kl. 7.00 og lukker kl. 17.00.

Fritidshjem

Vi starter dagen med morgenmad kl. 7.00. Kl. 7.50 bliver børnene fulgt i skole. Fra 9.00-12.00 er fritidshjemmet lukket, medmindre der er lukkedage på skolen, ferie osv. Mellem kl. 12.45 og kl. 14.30 bliver børnene fra 0. og 1. klasse hentet. Om eftermiddagen holder vi café med et eftermiddagsmåltid tilberedt af vores egen køkkendame med vægt på økologi og alsidighed.

 

Førskolebørn i fritidshjemmet

I fritidshjemmet modtager vi førskolebørn 1. april. Her fortsætter vi det skoleforberedende arbejde, hvor vi kører strukturerede forløb med fokuseret læring om formiddagen kombineret med et mere valgfrit læringsmiljø om eftermiddagen. Førskolebørnene på fritidshjemmet har fået deres eget højbed på legepladsen, her dyrker de deres egne grønsager. Børnene starter med at forspire fx bønner, salat og kartofler. Derefter bliver der plantet ud i vores højbed på legepladsen. Børnene er med til at luge og vande. Det kan være en lang ventetid, men til sidst kan der høstes og laves mad til deres kammerater.

 

Fritidshjemmets traditioner

Fritidshjemmet har 3 større projektperioder
Fra januar og frem til vinterferien skriver og øver 2. og 3. klasserne et teaterstykke, som fremvises for alle børn og forældre.

I maj laver vi et projekt omkring bevægelse og sundhed for hele huset og i november forvandler vi fritidshjemmet til et stort kreativt værksted, hvor alle børn, maler, syr, saver, hamrer og viser det hele frem ved en fernisering til slut i projektet.

I løbet af året deltager vi i tværinstitutionelle turneringer i hockey og fodbold for både piger og drenge

I marts måned har vi overnatninger, hvor børnene får chancen for at sove en enkelt nat på fritidshjemmet, sammen med deres kammerater.

Vi afholder forældremøde i foråret. Her vil der være mulighed for at tale med de voksne på fritidshjemmet, om hvad der rører sig i grupperne.