Bestyrelse

Børnehuset har en aktiv bestyrelse

Vores institutionsbestyrelse har det overordnede og økonomiske ansvar. formanden for forældrebestyrelsen har automatisk en plads i institutionsbestyrelsen.

I forældrebestyrelsen ligger ansvaret for den pædagogiske linje. Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter fordelt på de forskellige afdelinger samt 4 repræsentanter blandt personalet. Lederen deltager i alle møderne, med henblik på at facilitere og kvalificere beslutningsprocesserne

HV00178.png