De ti understøttende sprogstrategier

I AskovFondens Børnehus arbejder vi med børnenes sproglige udvikling som en integreret del af vores hverdags praksis.

Et af de værktøjer vi bruger er de 10 understøttende sprogstrategier. Det betyder blandt andet at vi bruger åbne spørgsmål, følger barnets interesse, hjælper barnet med at sætte ord på og ikke rette barnet direkte. I praksis kan en dialog se således ud: barnet ” Det er hamses bil”, den voksne” ja, det er hans bil, hvad farve er den? ”. Vi giver os tid til at vente på barnets svar og forklarer de ord som barnet ikke kender og relatere til noget som barnet kender i forvejen.

Vi har gode erfaringer med at disse strategier, samt dialogisk læsning og rim og remser er yderst virkningsfulde i børnenes sproglige tilegnelse.