For det enkelte menneske

Vores børn lærer at sætte ord på ønsker og behov i forhold til fællesskabet

Vi fokuserer særligt på børnenes sproglige udvikling og motiverer dem til at tilegne sig ny viden. Dagligt arbejder vi med at minimere sproglige, sociale og kulturelle omstændigheders betydning for trivsel, udvikling og læring. Vores mål er at opbygge en platform, hvorfra alle børn kan indgå i et fællesskab med forventning om at blive mødt ligeværdigt.

Børnene bliver i stand til at rumme både egne og andres følelser og behov, og lærer at afstemme disse i forhold til fællesskabet. Vi hjælper bl.a. børnene med at støtte hinanden ved at aflæse kropssprog og føre samtaler. På den måde lærer de gradvist at sætte ord på følelser, ønsker og behov. Vi har desuden en førskolegruppe for de største børn, hvor vi styrker deres koncentration og samarbejdsevner gennem forskellige fysiske og mentale aktiviteter.

Vi betragter forældrene som en ressource og samspillet mellem institutionen og forældre som en vigtig del af barnets udvikling.

dreng-på-bold