Fredag d. 13/12 2013 holdt Børnehuset Askovfonden DEN årlige julefest

Vi havde en skøn eftermiddag med alle vores børn og forældre, der som altid bakker op om aktiviteterne i Børnehuset. Vi spiste æbleskiver, julehyggede og startede i år en ny tradition, hvor luciaoptoget bestod af de store førskolebørn fra børnehaven og de store piger fra fritidshjemmet.

Vi sluttede traditionen tro af med fælles dans om juletræet på legepladsen.

Børnehuset ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.