Om os

Fritidshjemmet er en del Børnehuset Askovfonden, der også indeholder en turnusudflytterbørnehave, en vuggestuegruppe og en pigeklub.

Fritidshjemsdelen henvender sig til børn fra 0.klasse til og med 3. klasse, primært fra Blågård Skole, hvor der også er formaliseret følgeordning til og fra skolen for 0. og 1. klasse.

Fritidshjemmet åbner kl. 7.00 og lukker kl. 17.00

Vi arbejder med at etablere inkluderende læringsmiljøer, hvor børnene kan udvikle sig, sammen med andre børn, støttet af kreative, omsorgfulde voksne, og hvor man bliver accepteret, som den man er, og der bliver taget højde for det enkelte barns særlige forudsætning for at være en del af et fællesskab.

Fritidshjemmet arbejder i løbet af et kalenderår projektorienteret, med teater, bevægelse og værkstedsaktiviteter.