Praktisk Info

I Børnehuset tilbyder vi pasning i vuggestue og børnehave og fritidshjem.

I Børnehuset skaber vi trygge børn og forældre

Vi laver aktiviteter, der styrker fællesskabet og hjælper børnene med at skabe relationer til hinanden, mens vi samtidig tilgodeser deres forskelligheder.
Vores vigtigste opgave er at udvise omsorg for det enkelte barn og samtidig give børnene forståelse for de sociale spilleregler.

 

Vores mange fælles traditioner

Vi holder fastelavn fra vuggestue til fritidshjem. Her opfordrer vi alle både børn og voksne til at komme udklædte. I tiden op til fastelavn bliver der klippet pynt og lavet fastelavnsris. Der bliver slået katten af tønden (eller katten af posen for vuggestuen) og fundet kattedronning og kattekonge inden fastelavnsbollerne kan spises.

Sommerfesten er for hele Børnehuset og afholdes i gården. Vi mødes alle med en ret til det fælles bord. Flere grill bliver tændt, og mens vi griller og gør os klar til middag, er der kreative indslag fra Børnehusets grupper. Vi hygger os og har en dejlig aften i hinandens selskab.

Æblehappeningen bliver afholdt i oktober mdr. Her bliver æblerne høstet i Nørreskovhus og bragt med ind til byen. Vi bager, moster og koger æblerne, så der er æbler i alle afskygninger. Festen bliver holdt på Askovgårdens Plads og er ikke kun for brugere af Børnehuset, men for alle. Alt er gratis og det plejer at være lidt af et tilløbsstykke.

Forældrearbejdsdagen er en frivillig arbejdsdag for forældre og personale. Her laver vi forskellige typer arbejde, der alle er med til at forbedre Børnehuset. Der er mulighed for at byde ind med, hvad man nu har af evner. Børnehuset søger for mad og drikke den dag.

Julefesten bliver afholdt samtidig i hele Børnehuset med æbleskiver, saftevand, pebernødder og julehygge. Vores store børnehavebørn og de ældste børn på fritidshjemmet går Luciaoptog i børnehaven og fritidshjemmet. Vi slutter af med fælles dans om juletræet uden på legepladsen.

En uge i sommerferien tager vuggestue, børnehave og fritidshjem sammen afsted til Nørreskovhus. Det er en uge, hvor vi alle kommer tættere på hinanden, bader, går ture og nyder sommeren.

Vi afholder fælles forældremøde i efteråret, hvor der også afholdes valg til bestyrelsen. Her fortæller ledelsen, og forældrebestyrelsesformanden om året der gik og det der kommer. Der er til mødet også en opdelt del, hvor man kan høre lidt fra den afdeling, ens barn hører til.

 

Information til forældre

Vi sender nyhedsmail ud løbende om, hvad der rør sig i gruppen og hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid.

Vi afholder projekter i foråret og i efteråret. Her arbejder vi med forskellige emner. Der har bl.a. været arbejdet med genbrug, mad og sprog. Der bliver altid arbejdet ud fra de seks lærerplanstemaer. Projekterne løber over to uger.

Vi afholder forældremøde i foråret. Her vil der være mulighed for at tale med de voksne på stuen og høre lidt om hvordan det går i barnets gruppe.