Samarbejdspartnere

Vi tror på tætte samarbejdsrelationer

Vi har et tværfagligt samarbejde med psykologer, socialrådgivere, inklusionsvejledere, integrationsvejledere, sprogkonsulenter, sundhedsplejersker og talehørelærere.

Derudover har vi et formaliseret samarbejde med Blågård Skole, Dia Privatskole samt AskovFondens øvrige afdelinger.

Børnehuset