Trivsel i Askovfondens Børnehus

Fra April 2015 sætter personalet i alle 0-6-års-institutioner i København opmærksomhed på alle børns trivsel ved hjælp af en obligatorisk trivselvurdering to gange årligt.

Formålet er dels at skabe mere målrettet dialog omkring børns trivsel, men også at opfylde de politiske mål omkring tidlig opsporing på daginstitutionsområdet. Det betyder, at pædagogerne i dit barns institution vil vurdere og reflektere over dit barns trivsel i institutionen ved hjælp af et trivselskema, der er let anvendeligt, med en struktureret metode til dialog omkring dit barns trivsel.

Trivselvurderingen foregår ved, at pædagogerne i fællesskab vurderer dit barns trivsel ved hjælp af trivselskemaet med fokus på blandt andet barnets grundstemning, sociale relationer, motorik og sprog.

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte personalet i AskovFondens Børnehus.

Trivselskemaet er udviklet af KORA (Det Nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning) og afprøvet og tilpasset i et pilotprojekt i Københavns kommune. Trivselskemaet anvendes i dagtilbud i en række danske kommuner.