Trivsel i Børnehuset

Trivsel i Askovfondens Børnerhus

Fra April 2015 sætter personalet i alle 0-6-års-institutioner i København opmærksomhed på alle børns trivsel ved hjælp af en obligatorisk trivselsvurdering to gange årligt.

Formålet er dels at skabe mere målrettet dialog omkring børns trivsel, men også at opfylde de politiske mål omkring tidlig opsporing på daginstitutionsområdet. Det betyder, at pædagogerne i dit barns institution vil vurdere og reflektere over dit barns trivsel i institutionen ved hjælp af et trivselsskema, der er let anvendeligt, med en struktureret metode til dialog omkring dit barns trivsel.
Trivselsvurderingen foregår ved, at pædagogerne i fællesskab vurderer dit barns trivsel ved hjælp af trivselsskemaet med fokus på bl.a barnets grundstemning, sociale relationer, motorik og sprog.

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte personalet i Askovfondens Børnehus.

Trivselsskemaet er udviklet af KORA (Det Nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning) og afprøvet og tilpasset i et pilotprojekt i Københavns kommune. Trivselsskemaet anvendes i dagtilbud i en række danske kommuner.